درج آگهی

برای تبلیغ ونمایش کتابها.محل فروشگاه ومحصولات علمی .فرهنگی وهنری خودبه ۲روش میتوانید
اقدام نمایید:
روش اول: تبلیغات بنری میباشد که تعرفه ومحل آن درمنوی تعرفه تبلیغات درج گردیده است.
روش دوم:تبیلغات غیربنری بوده که بیشتر مربوط به کتاب ومحصولات میباشد دراین روش.
تصویر.مشخصات کتاب . آدرس .شماره های تماس ونام ونام خانوادگی فروشنده درتمامی صفحات
منوهای مربوط به موضوع کتاب یامحصول درج میگردد.
مثال :چنانچه کتابی مربوط به رشته مدیریت باشد درتمامی منوهاوزیرمنوها(اصلی وفرعی)که مربوط
به مدیریت باشد نمایش داده میشود.
هزینه درج آگهی دراین روش برای ثبت درتمامی منوهاوصفحات مربوطه فقط  ۴۰۰۰تومان برای یک ماه
میباشد.یعنی باپرداخت این مبلغ محصول شما درتمامی منوها ی مربوطه قابل مشاهده خواهدبود.

نحوه درخواست:

۱:واریز هزینه درج آگهی ازطریق درگاه بانکی زیر.
۲:ارسال تصویر محصول .مشخصات وآدرس پستی وتماس فروشنده به صفحه تلگرام
شماره ۰۹۱۲۸۸۳۷۳۶۳ .
۳:درصورتی که تا ۲۴ساعت آگهی درخواستی درج نگردید مراتب را ازطریق تماس با شمارهای
۰۹۱۲۸۸۳۷۳۶۳  و ۰۹۱۲۱۸۲۹۲۷۵ پیگیری فرمایید.
هزینه درج آگهی تا آخردیماه ۱۳۹۵رایگان میباشد.
شماره کارتهای بانکی عضوشتاب:

۶۱۴۹ ۴۲۷۳ ۹۹۷۲ ۶۰۳۷ بانک ملی – ۲۴۶۹ ۲۹۶۵ ۷۳۱۰ ۶۰۶۳ بانک قرض الحسنه مهر ایران بنام

علی اکبرفخریان.

برای پرداخت .روی کلمه درگاه بانکی کلیک کنید.

توضیح::پس از واریز وجه وارسال مشخصات .موضوع توسط کارشناسان سایت بررسی ودرصورت تآیید
بلافاصله آگهی شما درج میگردد.
توجه: :براساس قوانین سایت مسئولیت قانونی وشرعی متن کتاب ومحصولات برعهده سفارش دهنده آگهی میباشد