درباره ما

به فروشگاه خوش آمدید

سایت borushoor.com بامدیریت آقای علی اکبرفخریان
our teamبه منظور فروش کتاب ومقالات مختلف
علمی درراستای تآمین   و دسترسی
سریع مردم عزیز به کتابهای موردنیاز
خود وهمچنین باهدف افزایش اطلاعات
علمی ـ فرهنگی وهنری هموطنان
درسال ۱۳۹۵تآسیس شد .امید است با
اتکال به خداوند منان وباهمکاری وپیشنهادات سازنده دانش آموزان ـ
دانشجویان و اهالی حوزه علم وهنردرراستای تحقق اهداف عالیه
برنامه های علمی مسئولین کشورعزیزمانایران قدمی مثبت
                                                 برداشته باشیم .

تیم ما

تیم ما متشکل از کارشناسان و متخصصین مجرب میباشد , که باعث میشوند شما به راحتی و خاطری اسوده وارد وب سایت شوید و از خرید خود لذت ببرید !

quwna1hyhw2dfvhuzuv
quwna1hyhw2dfvhuzuv